Jonne filmar i Vitryssland
Stajje är oduglig på cykel “The King” på plöjpartyt